Notícies

CARTA PRESENTACIÓ


CARTA PRESENTACIÓ

Obres i Projectes Catalunya neix l’any 2.003 de la voluntat de diferents emprenedors vinculats al món de la construcció i a altres activitats relacionades amb el món dels laboratoris farmacèutics, assessorament empresarial i jurídic,amb l’objectiu d’unir esforços e inquietuds per engegar un projecte revitalitzat on poder sumar experiència i coneixements.

Tot i ser una empresa relativament jove ( 15 anys ), els integrants i col·laboradors són la tercera generació dins el món de la construcció . Una herència fonamentada en una gestió seria i en un ferm compromís assolit des de 1.966.

El nostre principal objectiu és oferir un servei de qualitat, àgil i adaptat a les demandes de cada client i projecte , basat en la nostra experiència i en un personal altament qualificat.

Des de els inicis hem mantingut un creixement constant, consolidant els resultats i mantenint un posició fiable dins el mercat de cara als nostres industrial i sobre tot per als nostres clients.

Especialitzats en construcció d’obra civil, edificació, serveis, sostenibilitat i medi ambient , la nostra millor presentació son les obres executades tant per administracions públiques com per  a clients privats amb un grau de satisfacció excel·lent per ambdues parts.

Sempre s’ha col·laborat estretament amb l´ARC  per tal d’implantar i reordenar els RCD´s al nostre territori ,així com la presencia per part del nostres tècnics en la comissió consultiva del Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC) períodes 2001-2006 i 2007-2012.

Conscients dels residus que la nostra activitat genera (RCDs) i de l’impacta ecològic que provoquen, la política de la nostra empresa es basa en una gestió més sostenible. Per aquesta tasca apostem per les noves tecnologies de gestió, valorització i reutilització dels materials resultants per contribuir a preservar el medi ambient

Vinculats activament en la direcció i Junta de Govern al Gremi Transport i maquinària de la Construcció de Catalunya des de 1.995 i d’altres agrupacions relacionades amb el sector on es tenen representacions i acords.

La nostra trajectòria es fonamenta en la col·laboració amb els nostres clients tant públics com privats, coneixent els seus objectius i treballant conjuntament per garantir la bona execució de l’obra .Complint les expectatives i entenent perfectament les diferents filosofies que necessiten tant el sector privat com les administracions públiques.

Aquesta posició de fiabilitat dins el mercat, junt amb la nostra filosofia d’anteposar abans els projectes i les persones que el resultats merament econòmics va fer que ens integréssim dins el programa incorpora de la Fundació la Caixa i la Fundació Trinijove per tal de donar sortida laboral, suport formatiu i acompanyament professional per tal d’assolir una autosuficiència dins el mon laboral a persones amb risc d’exclusió social.

Fomentem l’establiment de polítiques que integrin l´igualtat entre homes i dones per tal de conciliar d’una manera real la vida laboral amb la vida familiar.
.


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!